News Detail

24.09.2018

Elektromobilność – remedium na smog transportowy

24 września 2018 r. Pro-Akademia zorganizowała dwie sesje na VI Międzynarodowym Kongresie BiogospodarkI Łódzkie 2018. Kongres odwiedził blisko tysiąc uczestników. Sesja "Elektromobilność – remedium na smog transportowy" została poświęcona prezentacji praktycznych aspektów wykorzystania pojazdów elektrycznych w codziennej działalności gospodarczej, w szczególności firm z branży transportowej. Podczas sesji Katarzyna Woźniak, Aleksander Kochański (CBI Pro-Akademia) i Tomasz Gać (Quriers) podzielili się swoimi doświadczeniami w korzystaniu z różnych typów pojazdów elektrycznych oraz z użytkowania publicznej infrastruktury do ładowania pojazdów.

Podczas drugiej sesji "Forum Antysmogowe: przegląd technologii, dobre praktyki" Katarzyna Korczak (CBI Pro-Akademia) i Tomasz Gać (Quriers) zaprezentowali model biznesowy ekologicznej firmy kurierskiej. Przedstawili strategię transformacji Quriers w firmę zeroemisyjną, która została opracowana w ramach projektu CO2URIER i jest obecnie wdrażana przez Quriers. Tomasz Gać podzielił się doświadczeniem związanym z wymianą floty samochodowej na elektryczną i korzystania z instalacji fotowoltaicznych, aby zapewnić, samochody są napędzane czystą energią.  Podkreślono główną rolę programu offsetu dwutlenku węgla oraz faktu, że całkowita redukcja wpływu firmy kurierskiej na środowisko jest możliwa tylko przy dobrowolnym zaangażowaniu klientów firmy.