WP 3 Offset CO2 i działania pomocnicze

Merytoryczny opis prac planowanych do wykonania przez wnioskodawcę wraz z opisem metodyki badawczej (maks. 1/2 strony A4):

Bazując na wynikach Zadania 1 i Zadania 2, w Zadaniu 3 zostanie zainicjowany program offsetu CO2 na stronie internetowej firmy Quriers. Program offsetu CO2 pozwoli na zmniejszanie efektów zewnętrznych działalności firmy Quriers zanieczyszczeń, a tym samym budować pozytywny wizerunek firmy. Z uwagi na nowatorski charakter wdrażanej usługi i niską świadomość klientów na polskim rynku, konieczne będzie przeprowadzenie szeregu eksperymentów, które wykażą najbardziej efektywne metody przekonywania klientów do korzystania i płacenia z nowej usługi.

Planowany eksperyment będzie oparty o aktualny stan wiedzy i techniki stosowane w psychologii społecznej i ekonomii behawioralnej. Planowane doświadczenie zostanie poprzedzone obszerną analizą literatury eksperymentalnej w zakresie dostarczania dóbr publicznych. Dobrowolne opłaty będą analizowane poprzez proponowanie grupie kontrolnej ofert w różnej formie i różnymi metodami.

Wskazanie efektów działań będzie wymagało wdrożenia odpowiedniej strategii randomizacji. W tym celu klienci firmy Quriers będą losowo podzieleni na grupy. Każda z grup będzie wystawiona na inną strategię informacyjną oraz będą jej oferowane inne zachęty finansowe. Randomizacja klientów będzie przeprowadzona przy wykorzystaniu plików cookies.