WP1 Analiza stanu oddziaływania na środowisko

Pierwszy etap zadania obejmie analizę strategiczną firmy Quriers w celu identyfikacji interakcji ze środowiskiem naturalnym, jakie powstają podczas działalności firmy oraz generowanych kosztów zewnętrznych. Zostaną przeanalizowane wszystkie etapy działalności firmy oraz zapotrzebowanie na media w każdym z nich. Analiza zostanie wykonana przy wykorzystaniu szerokiego zakresu metod analitycznych, w tym: analiza SWOT, analiza PEST, analiza pięciu sił Portera, analiza łańcucha wartości, analizy „czterech narożników”. W wyniku analizy nastąpi dokładne rozpoznanie zapotrzebowanie na zużycie poszczególnych mediów i surowców.

Kolejnym etapem zadania będzie obliczenie śladu węglowego – zarówno globalnego, obejmującego pełne spektrum działalności firmy, jak i indywidualnego, dla poszczególnych usług. Globalny ślad węglowy będzie obliczony w oparciu o międzynarodowe normy (Zakresy 1-3  z Greenhouse Gas Protocol). Praca ta obejmie zbieranie danych, wprowadzanie danych do internetowej platformy, agregację danych i obliczenie emisji gazów cieplarnianych. Ślad węglowy produktu będzie obliczony zgodnie z norą DIN EN 16258. Dane te będą oparte na danych pierwotnych. Jeśli dane te nie będą w pełni dostępne, zastosowane zostaną modele wspomagające. Obliczanie śladu węglowego dla poszczególnych usług będzie uwzględniać parametry taki jak waga paczki czy odległość transportu. Wykorzystane zostaną kalkulatory emisji CO2 opracowane przez myclimate, dostępne na stronie www.myclimate.de.