News Detail

31.10.2018

Newsletter do 1300 polskich i niemieckich firm kurierskich

W dniu 31.10.2018 Pro-Akademia wysłała biuletyn do polskich i niemieckich firm kurierskich. W newsletterze zaprezentowano wyniki projektu, które mogą potencjalnie zainteresować firmy działające w tej branży. W szczególności przedstawiono przykłady działań pomagających w transformacji w firmę zeroemisyjną, wypracowane wcześniej w ramach Zadania 2. Newsletter, który otrzymało ponad 1300 adresatów,  zawierał także informacje o związkach pomiędzy emisjami z sektora transportu a zmianami klimatu, jak również środkach niwelowania wpływu emisji na środowisko.