News Detail

23.10.2018

Sieci przyszłości: 30 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO (23-25 października 2018, Poznań)

Podczas Międzynarodowych targów ochrony środowiska POL-ECO-SYSTEM, które odbyły się w dniach 23-25 ​​października 2018 r. w Poznaniu, zaprezentowano innowacyjne projekty z zakresu ochrony środowiska, które zrealizowano w ramach polsko-niemieckiej współpracy realizowanej przez BMBF i NCBR. Jednym projektów był CO2URIER, którego wyniki zostały zaprezentowane przez partnerów konsorcjum w dniu 25 października.

POL-ECO-SYSTEM  to największe międzynarodowe targi ochrony środowiska w Europie Wschodniej, odbywające się corocznie pod patronatem Ministra Środowiska RP. Targi oferują wystawcom z całego świata możliwość zaprezentowania innowacyjnych technologii i produktów ekologicznych. POL-ECO-SYSTEM obejmuje następujące sektory: 1. wody i ścieki, 2. odpady i recykling, 3. energetyka i odnawialne źródła energii, 4. powietrze, hałas i wibracje, 5. zmiany klimatyczne, 6. urządzenia kontrolne i pomiarowe, 7 edukacja ekologiczna i 8. organizacje ochrony środowiska. 700 wystawców na targach przyciąga średnio 20 000 odwiedzających. Oprócz CO2URIER, na targach zaprezentowano osiem innych projektów, które zostały dofinansowane przez BMBF i NCBR w ramach " Polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju STAIR". Targi były okazją do organizacji spotkań konsorcjum oraz wymiany doświadczeń z potencjalnymi partnerami. Podczas prezentacji wyników projektów, szczególny nacisk położono możliwość ich praktycznego zastosowania. Projekt CO2URIER skupił się na wdrażaniu mechanizmu kompensacji CO2.