Ochrona danych osobowych

Szanowni goście oraz użytkownicy tej strony,

Starannie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz ich poufne traktowanie. Dlatego też chcielibyśmy na wstępie poinformować jak, w jakim zakresie i w jakim celu ZEW jako usługodawca zbiera, przetwarza i korzysta z Państwa danych.

ZEW przetwarza Państwa dane osobowe zebrane w ramach Państwa wizyty na stronie zgodnie z regulacjami prawnymi, zwłaszcza w zgodzie z wytycznymi wyznaczonymi przez Ustawę o Mediach Elektronicznych (TMG) oraz Federalne Prawo Ochrony Danych (BDSG).

1.1 Podstawowe Informacje

Oferta ZEW-u jest ogólnie dostępna bez żadnych wymagań co do informacji osobistych. Niektóre usługi (subskrypcja newsletteru ZEW, informacje prasowe, zapisy na seminaria lub inne wydarzenia itp.) wymagają podania niektórych danych osobowych. To, czy w rzeczywistości korzystają Państwo z tych usług, zależy od Państwa.

Osoby niepełnoletnie nie powinny podawać swoich danych osobowych bez uprzedniej zgody prawnych opiekunów.

1.2 Protokoły dostępu

Dostęp do strony ZEW jest dokumentowany. Zbierane są następujące dane:

  • data i godzina dostępu,
  • punkt dostępu,
  • adres IP użytkownika,
  • wewnętrzne informacje serwera

Informacje te są używane wyłącznie po to, aby dostosowywać naszą ofertę do Państwa potrzeb. Dane te przetwarzane są anonimowo; nie są tworzone profile unikalnych użytkowników. Zestawianie statystyk dostępu z bazami danych zawierającymi informacje osobiste nie jest możliwe. Zapisujemy adres IP tylko w ramach prewencyjnej ochrony przed nadużyciami.

1.3 Newsletter ZEW

Aby zasubskrybować newsletter ZEW muszą Państwo podać adres e-mail. Poza adresem e-mail, newsletter można otrzymywać także używając pseudonimu. Baza danych zawierająca adresy e-mailowe jest przechowywana na chronionym serwerze, ulokowanym pod jurysdykcją TMG. Żadne dodatkowe informacje poza adresem e-mail nie są zapisywane, o ile nie zostały one dobrowolnie podane w celu otrzymywania specjalnego newslettera i usług z tym związanych albo w celu poprawienia zawartości naszego newslettera. Dostęp do serwera jest ograniczony do niewielkiej grupy uwierzytelnionego personelu. Dane nie są przekazywane żadnym stronom trzecim.

1.4 Rejestracja na Szkolenia Zawodowe ZEW

Wszelkie dane elektroniczne, które udostępniacie Państwo podczas rejestracji zostają skasowane niezwłocznie po tym, jak zakończycie Państwo szkolenie, o ile otwarcie nie zgodzili się Państwo otrzymywać informacji o przyszłych eventach ZEW-u.

Jako zasada, ZEW nie przekazuje anonimowych lub osobistych danych osobom trzecim, o ile otwarcie nie wyrazili Państwo zgody lub nie zostało to wymuszone przez władzę ustawodawczą bądź sądowniczą.

Strona ZEW-u zawiera linki do witryn internetowych innych usługodawców. Kliknięcie na taki link oznacza, że opuszczają Państwo stronę ZEW-u. Na te strony oraz ich polityki ochrony danych (które mogą odbiegać od standardów ZEW-u) nie mamy żadnego wpływu. Nie jesteśmy odpowiedzialni za treść i zawartość witryn osób trzecich. Dane osobowe przekazywane trzecim stronom nie są regulowane przez politykę prywatności ZEW-u. Dlatego też przed udostępnieniem Państwa danych osobowych zalecamy uważnie przeczytać wytyczne ich ochrony przez każdy z podmiotów.

Ta strona korzysta z Google Analytics, usług analitycznych dostarczanych przez Google, Inc. („Google“). Google Analytics używa „cookies“, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Państwa komputerach, tak aby pomóc administratorom analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z ich strony. Informacje generowane przez plik cookie na temat Państwa korzystania ze strony (wraz z Państwa adresem IP) będą przekazane i przechowywane przez Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.

Dla tej strony jest aktywowana anonimizacja IP. Oznacza to, że Google obetnie adresy IP pochodzące z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, jak również z innych krajów podlegającym Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany na serwery Google w USA i skracany przez nie. Google skorzysta z tych informacji za pośrednictwem właściciela strony w celu ewaluacji Państwa korzystania ze strony, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów strony oraz zapewniania właścicielowi strony innych usług związanych z aktywnością na stronie oraz korzystania z Internetu.

Google nie powiąże Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez tę firmę. Mogą Państwo odmówić wykorzystywania plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień Państwa przeglądarki. Jednakże proszę pamiętać, że po wybraniu tej opcji, mogą utracić Państwo możliwość do pełnego korzystania z tej witryny. Co więcej, mogą Państwo zapobiec zbieraniu i używaniu przez Google z danych generowanych przez plik cookie i dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) ściągając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Mogą Państwo odmówić wykorzystywania Google Analytics klikając w poniższy link. Na Państwa komputerze zostanie zainstalowany plik opt-out cookie, który będzie odtąd zapobiegał zbieraniu Waszych danych, kiedy będziecie Państwo odwiedzać tę stronę w przyszłości: Wyłącz Google Analytics

Dalsze informacje dotyczące warunków korzystania oraz poufności danych mogą Państwo znaleźć na stronach: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ (“Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów”), https://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/ads/ (“Reklamy”), http://www.google.com/settings/ads (“Kontroluj informacje, których Google używa do wyświetlania reklam”) oraz http://www.google.com/ads/preferences/ (“Kontroluj, które reklamy wyświetla Ci Google”).

ZEW wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne na rzecz bezpieczeństwa, troszcząc się, aby chronić dane przed incydentalnymi lub przemyślanymi manipulacjami, ich utratą, zniszczeniem lub nieuwierzytelnionym dostępem. Nasze działania na rzecz bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z postępem w zakresie technologii. Pomimo naszych działań i wysiłków, komunikacja elektroniczna jako taka nie może być całkowicie bezpieczna. Chcielibyśmy Państwa poinformować, że istnieje możliwość, iż informacje przekazywane dobrowolnie przez Internet będą widziane przez innych użytkowników. Dlatego też ZEW nie może być odpowiedzialny za ujawnienie informacji z powodu błędnego transferu danych i nieuwierzytelnionego dostępu osób trzecich.

Jeśli podali Państwo ZEW-owi swoje dane osobowe, mogą Państwo w każdej chwili zażądać skasowania ich. Co więcej, w każdej chwili są Państwo także upoważnieni do zażądania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas.

Aby otrzymać te informacje lub zażądać skasowania danych, prosimy wysłać e-mail na adres: datenschutzbeauftragter@zew.de

Wraz z każdym newsletterem ZEW otrzymują Państwo informacje o tym, jak anulować subskrypcję. Anulowanie subskrypcji powoduje skasowanie Państwa danych.

ZEW zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian w deklaracji ochrony danych, zgodnie z regulacjami prawnymi. W przypadku wystąpienia zmian, opublikujemy poprawioną wersję deklaracji na stronie, tak aby zawsze mieli Państwo dostęp do wersji aktualnie obowiązującej.