Impressum

Operator według niemieckiego prawa TMG

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim
L 7, 1 68161 Mannheim
Postfach 10 34 43 68034 Mannheim
Germany
Tel:  +49 (0)621-1235-01
Fax: +49 (0)621-1235-222
Email: info@zew.de

Kierownictwo

Kierownictwo naukowe

Kierownictwo biznesowo- administracyjne


Prof. Achim Wambach, PhD

Thomas Kohl

Dyrektor

Dyrektor

 

Siedziba spółki:
Mannheim - Amtsgericht Mannheim HRB 6554

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Theresia Bauer, MdL, Minister Nauki, Badań i Sztuki Kraju Związkowego Badenii-Wirtembergii

Numer identyfikacji podatkowej:
DE188318292

Osoba odpowiedzialna (wg niemieckiego prawa §7 TMG)

Gunter Grittmann

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
L 7, 1
68161 Mannheim
Germany
Tel:  +49 (0)621-1235-132
Fax: +49 (0)621-1235-222
Email: grittmann@zew.de

Osoba do kontaktu (Internet)

Yvonne Bräutigam,
Tel: +49 (0)621-1235-322; E-mail: yvonne.braeutigam@zew.de

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Informacje zawarte na stronach są sprawdzane i uaktualniane przez Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) na zwykłych zasadach. ZEW nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantuje aktualności, prawdziwości czy kompletności przedstawianych informacji. To samo dotyczy również innych witryn internetowych, z którymi można się połączyć poprzez hiperłącza umieszczone na stronach ZEW. ZEW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych, z którymi można się połączyć przez te linki.

Treść i struktura stron ZEW są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub treści danych, w szczególności używanie tekstów (w całości lub części), rysunków lub grafik wymaga wcześniejszej zgody ze strony ZEW i musi zawierać bezpośrednie odwołanie do źródła informacji.