Cele projektu

W projekcie CO2URIER niemieckie i polskie firmy i instytuty naukowe razem pracują nad wprowadzeniem innowacyjnej usługi na polski rynek przewozów kurierskich. W projekcie opracowane zostaną innowacje technologiczne i procesowe wykorzystujące interwencje behawioralne. Rozwiązania będą oparte o analizy cyklu życia, analizy biznesowe oraz metody ekonomii behawioralnej. Wdrożeniu każdego innowacyjnego rozwiązania będzie towarzyszyć naukowa ocena jego odziaływania. Projekt składa się z czterech etapów, które przedstawia rysunek. W pierwszym zadaniu obliczony zostanie ślad węglowy firmy Quriers. W drugim zadaniu przeanalizowane zostaną możliwości wdrożenia w firmie Quriers działań zmniejszających oddziaływanie na środowisko. Trzecie zadanie będzie polegało na wdrożeniu  mechanizmów offsetu emisji dwutlenku węgla, poprzedzone wykonaniem badań eksperymentalnych. W ostatnim zadaniu opracowany zostanie plan transferu wypracowanych rozwiązań do gospodarki, w celu uzyskania szerokiego oddziaływania projektu.